20 Ekim 2018 Cumartesi
Anasayfa > G躈DEM > 中RENC軱ER K軹AP OKUMAYA 諾END軷軱軾OR

中RENC軱ER K軹AP OKUMAYA 諾END軷軱軾OR

30.10.2017 10:37 12 14 16 18 yazd齬
中RENC軱ER K軹AP OKUMAYA 諾END軷軱軾OR
中RENC軱ER K軹AP OKUMAYA 諾END軷軱軾OR

中RENC軱ER K軹AP OKUMAYA 諾END軷軱軾OR

Mersin'in Erdemli il鏴sinde, Milli E餴tim Bakanl Taraf齨dan Mesleki ve Teknik E餴tim Genel M黡黵l黱e ba餷 okullar aras齨da 鲳rencilere kitap okumay sevdirmek, kitap okuma alkanl kazand齬mak, okudu饀 kitab anlamas齨 sa餷amak, g黺en duygusunu geli⺶irmek, sosyal ve k黮t黵el alanda okulunu temsil etme bilinci alamak amac齳la Mersin il genelinde d鼁enlenen Kitap Okuma Yarmas齨da Erdemli Ertu餽ul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11/A s齨齠 Makine Teknolojisi B鰈黰 鲳rencisi Selamettin Usta il 1.'si, olurken, 12/A 莖cuk Geli㱮mi ve E餴timi B鰈黰 鲳rencisi Gurbet Kurt  ise il  3.'s oldu.

Mersin Suphi 謓er 逐retmenevi'nde 13 il鏴den, 39 鲳rencinin kat齦d Kitap Okuma yarmas齨da dereceye giren 鲳rencileri tebrik eden Okul M黡黵 Mustafa Tat; Ben, 鲳rencilerimizden b鰕le bir bar bekliyordum. Gurbet Kurt, zaten ge鏴n y齦 il鏴mizdeki b黷黱 liselerin kat齦d kitap okuma yarmas齨da birinci olmu⺶u. Okul olarak k黮t黵el ve sportif faaliyetleri 鰊emsiyoruz. 逐rencilerimizin bu faaliyetlere kat齦malar齨 teik ediyoruz. Okulumuz, kazand bar齦arla hem il鏴mizde hem de il鏴 d齨da ad齨dan s鰖 ettirmeye devam edecektir. Amac齧齴, 鲳rencilerimizin kitap okuma alkanl齨 artt齬mak ve gelece餰 daha iyi haz齬lamakt齬. 逐rencilerimizi ve eme餴 ge鏴n de餰rli T黵k Dili ve Edebiyat 鲳retmenimiz Ramazan 謟kan beyi tebrik ediyorum dedi.

 輑 birincisi olan Selamettin Usta ise; Bu yarma bana 鏾k 㧐y katt, kitap okumay zaten seviyordum. Okulumuzu ve Erdemli'yi burada temsil ederek il birincisi olmak beni son derece mutlu etti. Bu yarman齨 kitapla 鲳renciyi bulu⺶urmada 鰊emli bir katk齭 oldu饀nu d黱鼀orum. Bu y鼁den yarmay d鼁enleyenlere 鏾k te㧐kk黵 ediyorum." dedi.

 輑 黱c黶 olan Gurbet Kurt ise; Biz bu kitaplar sadece okumad齥, ayn zamanda yad齥. Kitap okumak sadece okumak de餴l ayn zamanda okudu饀n faydal bilgileri hayat齨a uygulamakt齬. Okudu饀m kitaplardan bar齨齨 yollar齳la ilgili yeni y鰊temler 鲳rendim. 莈vremdeki insanlara da bu bilgileri aktararak bilginin paylald齥鏰 鏾餫lmas齨 sa餷ayaca瘕m. Bu yarmaya kat齦an b黷黱 鲳rencilere ve yarmay d鼁enleyenlere te㧐kk黵 ediyorum. Burada dereceye girmek 鰊emli de餴l. Bu yarmaya kat齦an ve kitap okuyan herkes bence kendisi i鏸n zaten bir 㧐yler kazanmt齬." dedi.

 逐rencileri yarmaya haz齬layan, T黵k Dili ve Edebiyat 逐retmeni Ramazan 謟kan Adaman ise; 謓celikle 鲳rencilerimizi bar齦ar齨dan dolay kutluyorum. Yaz tatili boyunca s鰕ledi餴miz kitaplar okuyup okulda ve il鏴de dereceye girdiler. 輑de yap齦acak yarman齨 sorumlulu饀nu iliklerine kadar hissettiklerini fark ettim. Derece bekliyordum. Ancak iki 鲳rencimizin de ilde  dereceye girmesi bize 鏸fte mutluluk yatt diyerek tebrik etti.

 

Etiketler : veli
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret i鏴ren c黰leler veya imalar, inan鏻ara sald齬, 㱮ddete teik ve tamam b鼀黭 harfle yaz齦an yorumlar onaylanmamaktad齬.
Kategorinin Di餰r Haberleri