25 Ocak 2021 Pazartesi
Anasayfa > Yazarlar > Seher UYGUN/ERG躈 > 軩EAL 中RETMENL軰!
Seher UYGUN/ERG躈

軩EAL 中RETMENL軰!

19.11.2019 10:02 12 14 16 18 yazd齬
Yazar : Seher UYGUN/ERG躈
Seher UYGUN/ERG躈
(Gazi 黱iversitesi E餴tim Fak黮tesi 謟el e餴tim b鰈黰 逐retmenli餴 逐rencisi)
                                                    軩EAL 中RETMENL軰!
             Bir kalemin filizlenip b鼀鼀en fidandan koca bir a餫 olup dallanan sonras齨da ienip kalem olu⺷nun hik鈟esidir asl齨da bir 鲳retmen. Ne zaman kalem olacak o zaman yazmaya, 黵etmeye, yeti⺶irmeye baayacak. B黷黱 bunlar yapabilmesi i鏸n 鰊ce kendinin de topra餫 dmesi, yetiesi, Mevlana抧齨 dedi餴 gibi haml齥tan olgunlu餫 eri㱮p pi㱮p yanmas gerekir. Nesiller gelip ge鏴cek o kalemin m黵ekkebinin iz b齬akt her k怵齮ta. Harfler, sat齬lar ilerde c黰leler sayfalar dolusu kitaplar olacak. O kitaplar okunduk鏰 莂餯a medeniyetlerin basamaklar齨 ad齧layan biz olaca瘕z.
            Her i 鰊ce hayali kurulup o hayalin ger鏴kle⺶i餴ne hit olarak ve bunun sevincini b黷黱 damarlar齧齴da hissederek,  sevilerek yap齦mal. 逐retmenlik ise bir sevda yoluna 琮karak b黷黱 hayat齨, hayallerini adayarak yap齦mal. Ancak o zaman s黵ekli geli㧐n, 黵eten  hi bitmeyen bir 鲳retmen olunabilir. Hepimizin hayat齨da iz b齬akan insanlar vard齬. Birimiz de diyebilir miyiz bu insanlar齨 i鏸nde 鲳retmenlerimizden en az birinin olmad齨. Hepimizin hayat齨a dokunan bu elleri 鰌黳 bam齴a koymak varken niye geri 鏴viriyoruz.  Evet, 鲳retmenli餴 bu bahsetti餴m anlamda yapmayan ya da yapamayan 鲳retmenler de var ama hepsi 鰕le de餴l elbette. Bizler de餰rlerimize arkam齴 d鰊erken bir bat fulyas齨齨 kuca瘕nda sarho 㧐kilde beyinlerimiz y齥an齬ken sadece k黮t黵黰鼁e, ge鏼i㱮mize bizi biz yapan de餰rlerimize s齬t齧齴 d鰊medik. 逐retmenlerimize de s齬t齧齴 d鰊d黭. Herkesin a饅齨da bir laf e餴tim yerlerde diye o e餴timi yerlere d黵en de biziz yerlerden kald齬acak olan da. 謓ce 鲳retmenlerimize de餰r verece餴z, onlara sayg duyaca瘕z.  Sonra elbette onlar da ellerinden geleni; kalem olup sayfalarca bizim 鏾cuklar齧齴 yaz齪 onlardan kitaplar olu⺶uracaklar.
          逐retmen olmak ne kadar sorumluluk istiyorsa, 鲳retmenlerimizi saymak da o kadar bizim sorumlulu饀muzda. Bizler saymazsak 鏾cuklar齧齴dan onlara sayg g鰏termesini bekleyemeyiz elbette. 逐retmenler g黱黱黱 yakla⺶ ⺷ g黱lerde bu yaz齧 kaleme ald齧 琰nk onlara verebilece餴miz en g鼁el hediye sevgimiz ve sayg齧齴. B黷黱 鲳retmenlerime sevgi ve sayg ile selam olsun.
M黭errem Tollu 468x60
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret i鏴ren c黰leler veya imalar, inan鏻ara sald齬, 㱮ddete teik ve tamam b鼀黭 harfle yaz齦an yorumlar onaylanmamaktad齬.